O nás

Společnost ALLKON s r.o, se sídlem v Meziboří patří mezi společnosti s 25 až 50 pracovníky ve všech stavebních profesích (řídící pracovník, stavbyvedoucí, zedník, fasádník, obkladač, instalatér, klempíř, natěrač, izolatér, topenář, zámečník) a proto je schopna zajistit dodávku stavebních prací převážně svými pracovníky.

Společnost je schopna díky dostatečnému počtu kvalifikovaných techniků a dělníků operativně reagovat na požadavky objednatele prací. Pro činnosti jež nejsme schopni zajistit vlastními pracovníky, máme uzavřeny smlouvy se subdodavateli, což nám umožňuje provádět dodávky stavebních prací na klíč.

Snahou společnosti je respektování požadavků zadavatelů, s dodržením technologických postupů, termínů dodávky, kvality prováděných prací při respektování všech závazných předpisů a norem.

Historie

Společnost ALLKON s.r.o. byla založena v roce 1996 a je od počátku své činnosti zaměřena na výstavbu a dodávku kompletních staveb od rodinných domků počínaje přes gastro zařízení, bytové objekty, průmyslové objekty až po sportovní zařízení, včetně veškerých dodávek HSV a PSV prací, provozovaných vlastními kapacitami.

V roce 2003 a 2004 rozšířila firma činnost stavební o ubytovací služby, cestovní agenturu a výrobu plastových a hliníkových oken. V roce 2005 se firma začala věnovat prodeji motocyklů a rozšířila činnost o provozování restauračních služeb.

Velký důraz je kladen na dodržování předpisů BOZ a PO. Tuto problematiku máme zajištěnou celoroční smlouvou s auditorskou firmou Zdeněk Pudil, která zajišťuje pravidelná proškolování a dbá na dodržování bezpečnostních předpisů v technologických postupech na všech stavbách.

Od zahájení působnosti firmy ALLKON s.r.o. je každoročně dosahováno vyššího ročního obratu oproti předcházejícím rokům. Snahou společnosti je maximum zisku přetransformovat zpět do společnosti formou vybavení a posílení vlastního technického zázemí.