Vzdělávání zaměstnanců

Název projektu

Komplexní program vzdělávání zaměstnanců a zvyšování konkurenceschopnosti firmy Allkon s.r.o.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01347

Období realizace projektu: 3.1.2011 – 30.6.2012

Poskytnutá částka dotace: 1 638 925 Kč

Informace o projektu

Program komplexního vzdělávání byl rozdělen do jednotlivých klíčových aktivit. Ty byly sestaveny na základě provedených výzkumů a analýz tak, aby se odstranily nalezené nedostatky a napomohly k zefektivnění hospodářské činnosti podniku. První klíčovou aktivitou byly Jazykové kurzy, kde docházelo k prohlubování znalostí anglického jazyka. Druhá klíčová aktivita zvýšila IT dovednosti u jednotlivých pracovníků, hlavním předmětem bylo proškolení v programech MS Office. Manažerská a obchodní školení zlepší zaměstnancům přehled o strategickém plánování nebo vedení týmu. Součástí bylo i školení k vytvoření interních školitelů. Odborné semináře a Povinné zkoušky a kvalifikace – pracovníci získali osvědčení a potvrzení, bez kterých není možné vykonávat určité obory zaměstnání.

Za podpory EU a ESF ČR z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

logo_esf_oplzz