zelezo

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Ke dni 28.2.2018 se mění vlastnická struktura společnosti Allkon s.r.o., dosavadní jednatel společnosti k 28.2.2018 ukončuje svou činnost a novým jednatelem a společníkem se stane pan Antonín Hurt. Působení firmy Allkon s.r.o. zůstává neměnné.